Vitnemål – tidligere elever

vitnemaallogo

Vitnemål og kompetansebevis for tidligere elever

Vi kan hjelpe deg med:

  • Ny utskrift av vitnemål eller kompetansebevis (duplikat)
  • Vitnemål eller kompetansebevis på engelsk
  • Lage vitnemål dersom du allerede har kompetansebevis fra KG og du har tatt de fagene som kreves for å få vitnemål
  • Lage nytt vitnemål ved behov for innføring av nye fag og resultater

For slike jobber blir det tatt et administrasjonsgebyr, og du må påregne noe behandlingstid. Les mer om dette under. Henvendelser om dette gjøres til vårt kontor på mail-adressen kg@kg.vgs.no. Merk henvendelsen vitnemål/kompetansebevis og oppgi navn, adresse, avgangsår og fødselsdato. Beskriv oppdraget så godt som mulig!

Vi kan sende ny dokumentasjon i posten eller du kan selv hente den i skranken på KG.

 

Praktisk informasjon

Ta kontakt i god tid, arbeidet som kreves for å hjelpe kan variere i omfang. Slike oppdrag må tilpasses skolens øvrige virksomhet, og i hektiske perioder kan behandlingstiden ta flere dager. Slike henvendelser vil i utgangspunktet ikke behandles i skolens ferier. Gjelder henvendelsen vitnemål og kompetansebevis som ble utstedt før år 2000, må det forventes en lenger behandlingstid.

Skolen er stengt i juli måned.

 

Vitnemål fra R94

Dersom du har kompetansebevis eller vitnemål fra R94 (avgangsår 1997-2008), og du har behov for å integrere fag fra Kunnskapsløftet til et nytt vitnemål, må du forvente minst to ukers behandlingstid også i rolige perioder på året. Dersom du ønsker en slik konvertering innen 1.juli 2015, må du ta kontakt for å gjøre avtale om dette senest 5.juni 2015.

Administrasjonsgebyr

Ny utskrift(duplikat) eller engelsk utskrift av vitnemål/kompetansebevis, som er utstedt fra og med år 2000, koster kr.100,-.  Andre oppdrag kan variere mye i arbeidsmengde, så send en forespørsel for å få vite prisen på ditt oppdrag.

Informasjon om vitnemål og krav til fag og dokumentasjon ved søking til studier i Norge finner du på nettsiden: www.samordnaopptak.no

Kontroll av dokumentasjon

Når du søker studier, har du selv ansvar for at studiestedene har mottatt riktig dokumentasjon innen de fristene som de har satt. Kontroller dette i god tid innen aktuelle frister så langt det er mulig!

Dersom du lurer på om Samordna opptak har vitnemålet ditt elektronisk, kan du gå inn på din bruker på «Samordna opptak» og kontrollere dette.