Søke VGS

Her kan du  søke elevplass på KG for neste skoleår.

Søknad til Vg1 skoleåret 2019-2020

Før du søker må du sørge for å ha karakterene fra både 8.klasse, 9.klasse og første termin av 10.klasse klare.

Du kan ta bilde av karakterene for eksempel med telefonen, men pass på at lyset er godt.  Det beste er å skanne dokumentene. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten disse dokumentene.

 

Søknad til Vg2 skoleåret 2019-2020

Søknad til Vg3 skoleåret 2019-2020

 

Se forøvrig skolens inntaksreglement.

 

Skolepenger

Videregående:

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 19.000,-. Leirskole og geografitur er inkludert i dette beløpet.

Ungdomsskolen:

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 22.000,-.

 

Skolepengene betales i 4 terminer, 2 om høsten og 2 om våren, med like store beløp.  Første termin for Vg1 betales ved aksept av skoleplass.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor.

 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for Vg1:

  1. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert, inkludert vedlegg av karakterutskrifter.
  2. Søkere som ønsker å søke inntak på pedagogisk, sosialt eller medisinsk grunnlag, krysser av for ”Særskilt inntak”. Dokumentasjon fra fagperson(er) legges ved søknaden. Ta eventuelt kontakt med assisterende rektor Ingunn Juul for nærmere informasjon.
  3. Alle elever med studieforberedende utdanningsprogrammer må lese 4 timer med et fremmedspråk i tillegg til engelsk i Vg1.
    Elever som har lest tysk, spansk eller fransk i 8., 9. og 10. klasse kan velge tilsvarende språk som fremmedspråk nivå II i videregående skole.
    Elever som ikke har lest noe annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomstrinnet eller som vil bytte til nytt fremmedspråk, må velge et fremmedspråk nivå I.
  4. Avhengig av at det gis offentlig tilskudd til ekstra norskopplæring for tospråklige/fremmedspråklige vil dette tilbys aktuelle elever. Opplæringen er et tilbud til elever som ikke behersker norsk fullt ut. Timer til denne opplæringen settes opp i samarbeid med elev og faglærer, og må tas utenom de vanlige undervisningstimene.
  5. Elever som søker skoleplass i Vg2 eller Vg3 må fylle ut hvilke programfag de ønsker og merke av for hvilket 2. fremmedspråk de har.