Søke VGS

Vi tar i mot nye søknader til videregående skole til høsten.

Foreløpig har vi ikke ledige plasser, men vi tar gjerne i mot søkere slik at vi kan tilby plasser dersom noe blir ledig.

Du som ikke fikk plass ved første inntak er også velkommen til å søke på nytt.  Ved dette inntaket er det vitnemålet som gjelder, ikke terminkarakteren til jul.

Søknad til Vg1 skoleåret 2019-2020

Før du søker må du sørge for å ha vitnemålet ditt fra ungdomsskolen klart , det skal lastes opp.

Du kan ta bilde av vitnemålet, men pass på at lyset er godt.  Det beste er å skanne dokumentet. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten disse dokumentene.

Søknad til Vg2 skoleåret 2019-2020

Søknad til Vg3 skoleåret 2019-2020

 

Se forøvrig skolens inntaksreglement.

 

Skolepenger

Videregående:

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 19.000,-.

Ungdomsskolen:

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 22.000,-.

 

Skolepengene betales i 4 terminer, 2 om høsten og 2 om våren, med like store beløp.  Første termin for Vg1 betales ved aksept av skoleplass.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor.

 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for VGS:

  1. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert, inkludert vedlegg av karakterutskrifter.
  2. Søkere som ønsker å søke inntak på pedagogisk, sosialt eller medisinsk grunnlag, krysser av for ”Særskilt inntak”. Dokumentasjon fra fagperson(er) legges ved søknaden. Ta eventuelt kontakt med assisterende rektor Ingunn Juul for nærmere informasjon.
  3. Alle elever med studieforberedende utdanningsprogrammer må lese 4 timer med et fremmedspråk i tillegg til engelsk i Vg1.
    Elever som har lest tysk, spansk eller fransk i 8., 9. og 10. klasse kan velge tilsvarende språk som fremmedspråk nivå II i videregående skole.
    Elever som ikke har lest noe annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomstrinnet eller som vil bytte til nytt fremmedspråk, må velge et fremmedspråk nivå I.
  4. Avhengig av at det gis offentlig tilskudd til ekstra norskopplæring for tospråklige/fremmedspråklige vil dette tilbys aktuelle elever. Opplæringen er et tilbud til elever som ikke behersker norsk fullt ut. Timer til denne opplæringen settes opp i samarbeid med elev og faglærer, og må tas utenom de vanlige undervisningstimene.
  5. Elever som søker skoleplass i Vg2 eller Vg3 må fylle ut hvilke programfag de ønsker og merke av for hvilket 2. fremmedspråk de har.