Søke VGS

 

Søknader til neste skoleår

Fristen for neste skoleår er 1.mars

Husk at karakterer fra 8.trinn, 9.trinn og terminkarakterene fra 1.termin på 10.trinn må lastes opp i søknaden. Ha disse klare før du går inn på lenken.

Søknad til Vg1 skoleåret 2020-2021

Søknad til Vg2 skoleåret 2020-2021

Søknad til Vg3 skoleåret 2020-2021

Vil du vite mer om skolen og treffe lærerne er du hjertelig velkommen til Åpen dag torsdag 30.januar fra klokken 16!

 

 

Dersom du ønsker skoleplass dette skoleåret, altså starte nå, kan du bruke disse lenkene:

Søknad til Vg1 skoleåret 2019-2020 

Søknad til Vg2 skoleåret 2019-2020

Søknad til Vg3 skoleåret 2019-2020

Husk å ha vitnemål og karakterutskrifter klart (scannet eller fotografert) når du skal fylle ut søknaden.

Se forøvrig skolens inntaksreglement.

Skolepenger i videregående skole

For skoleåret 2019/2020  er skolepengene for alle elever i VGS kr 19.000,-

For skoleåret 2020/2021 varierer satsene:

På Vg1 neste skoleår vil skolepengene være på kr 21.500.
Skolepengene dekker blant annet leirskole og vestlandstur i Vg1 og studiereise i Vg2 eller Vg3. 
For Vg2 og Vg3 er skolepengene kr 20.000,- .

 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for VGS:

  1. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert, inkludert vedlegg av karakterutskrifter.
  2. Søkere som ønsker å søke inntak på pedagogisk, sosialt eller medisinsk grunnlag, krysser av for ”Særskilt inntak”. Dokumentasjon fra fagperson(er) legges ved søknaden. Ta eventuelt kontakt med assisterende rektor Ingunn Juul for nærmere informasjon.
  3. Alle elever med studieforberedende utdanningsprogrammer må lese 4 timer med et fremmedspråk i tillegg til engelsk i Vg1.
    Elever som har lest tysk, spansk eller fransk i 8., 9. og 10. klasse kan velge tilsvarende språk som fremmedspråk nivå II i videregående skole.
    Elever som ikke har lest noe annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomstrinnet eller som vil bytte til nytt fremmedspråk, må velge et fremmedspråk nivå I.
  4. Avhengig av at det gis offentlig tilskudd til ekstra norskopplæring for tospråklige/fremmedspråklige vil dette tilbys aktuelle elever. Opplæringen er et tilbud til elever som ikke behersker norsk fullt ut. Timer til denne opplæringen settes opp i samarbeid med elev og faglærer, og må tas utenom de vanlige undervisningstimene.
  5. Elever som søker skoleplass i Vg2 eller Vg3 må fylle ut hvilke programfag de ønsker og merke av for hvilket 2. fremmedspråk de har.