Søke VGS

Her finner du brosjyren for skoleåret 2018/2019

Søknadslenke for Vg1 skoleåret 2018 2019
Før du søker må du sørge for å ha følgende karakterutskrifter klare:
2.termin på 8.trinn
2.termin på 9.trinn
1.termin på 10.trinn

Du kan ta bilde av karakterutskriftene for eksempel med telefonen, men pass på at lyset er godt.  Det beste er å skanne dokumentene. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten dokumentasjon fra alle årene, noen fag avsluttes før 10.trinn.

Søknadslenke for Vg2 skoleåret 2018-2019

Søknadslenke for Vg3 skoleåret 2018-2019

 

Søknadsfristen er 1.mars, og du får svar på søknaden i april måned. Inntaket ved KG er uavhengig av inntaket ved de offentlige skolene.
Se forøvrig skolens inntaksreglement.

 

Hvis du ønsker skoleplass hos oss dette skoleåret (altså våren 2018)  kan du søke her:

Søknadslenke for Vg1 skoleåret 2017-2018

Søknadslenke for Vg2 og Vg3 skoleåret 2017-2018

 

Skolepenger

For skoleåret 2017/2018 er skolepengene kr. 18.000,-. Leirskole og geografitur er inkludert i dette beløpet.

Skolepengene betales i 4 terminer, 2 om høsten og 2 om våren, med like store beløp.  Første termin for Vg1 betales ved aksept av skoleplass.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor.

 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for Vg1:

  1. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert, inkludert vedlegg av karakterutskrifter.
  2. Søkere som ønsker å søke inntak på pedagogisk, sosialt eller medisinsk grunnlag, krysser av for ”Særskilt inntak”. Dokumentasjon fra fagperson(er) legges ved søknaden. Ta eventuelt kontakt med assisterende rektor Ingunn Juul for nærmere informasjon.
  3. Alle elever med studieforberedende utdanningsprogrammer må lese 4 timer med et fremmedspråk i tillegg til engelsk i Vg1.
    Elever som har lest tysk, spansk eller fransk i 8., 9. og 10. klasse kan velge tilsvarende språk som fremmedspråk nivå II i videregående skole.
    Elever som ikke har lest noe annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomstrinnet eller som vil bytte til nytt fremmedspråk, må velge et fremmedspråk nivå I.
  4. Avhengig av at det gis offentlig tilskudd til ekstra norskopplæring for tospråklige/fremmedspråklige vil dette tilbys aktuelle elever. Opplæringen er et tilbud til elever som ikke behersker norsk fullt ut. Timer til denne opplæringen settes opp i samarbeid med elev og faglærer, og må tas utenom de vanlige undervisningstimene.
  5. Elever som søker skoleplass i Vg2 eller Vg3 må fylle ut hvilke programfag de ønsker og merke av for hvilket 2. fremmedspråk de har.