Fagtilbud Vg3

Programfag

Fellesfagene dekker 15 timer i uka. Resten av timene i Vg3 er valgbare programfag

Realfag:

Matematikk R2 (5t)

Fra biblioteket

Fra biblioteket

Matematikk S2 (5t)

Biologi 2 (5t)

Kjemi 2 (5t)

Fysikk 2 (5t)

Informasjonsteknologi 2 (5t)

Teknologi og forskningslære 1 (5t)

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Engelskspråklig litteratur og kultur (5t)

Samfunnsfaglig engelsk (5t)

Spansk 3 (5t)

Fransk 3 (5t)

Tysk 3 (5t)

Rettslære 2 (5t)

Markedsføring 2 (5t)

Økonomi og ledelse (5t)

Historie og filosofi 2 (5t)

Politikk og menneskerettigheter (5t)

Psykologi 2 (5t)

 

Idrett:

Treningslære 1 (5t)

 

Veiledning om valg av fag finner du her.

Skolen tar forbehold om at oppstart av et fag forutsetter at nok elever er interessert i faget, slik at det totale antall undervisningsgrupper er innenfor skolens ressursrammer.

 

Fellesfag

Norsk

Historie

Kroppsøving og

Religion og etikk