Fagtilbud Vg2

Programfag

Realfag:

Matematikk R1 (5t)

Matematikk S1 (5t)

Matematikk R2 (5t), for dem som avslutter R1 i Vg1

Kjemi 1 (5t)

Fysikk 1 (5t)

Biologi 1 (5t)

Informasjonsteknologi 1 (5t)

 

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Internasjonal engelsk (5t)

Økonomistyring (5t)

Samfunnsøkonomi 1 (5t)

Rettslære 1 (5t)

Historie og filosofi 1 (5t)

Sosiologi og sosialantropologi (5t)

Psykologi 1 (5t)

 

Skolen tar forbehold om at oppstart av et fag forutsetter at nok elever er interessert i faget, slik at det totale antall undervisningsgrupper er innenfor skolens ressursrammer.

 

Fellesfag, 15 uketimer

Norsk

Historie

Kroppsøving

Fremmedspråk (fortsettelse fra Vg1)

Kristendom (se under)

Matematikk 2P (se under)

Kristendom. Faget fortsetter fra Vg1 og vil kunne regnes som et av de valgfrie programfag når faget er fullført i Vg2.

Matematikk. Alle må ha matematikk i Vg2. Dersom elevene velger et av programfagene i matematikk (S1 eller R1), trenger de ikke å ha Matematikk 2P. De som velger matematikk 2P får 18 timer fellesfag.