Fagtilbud Vg1

På KG har elevene følgende valgmuligheter i Vg1:

Fremmedspråk

– Tysk I og Spansk I (nivå 1)

– Tysk II, Spansk II og Fransk II (nivå 2)

– Elever som har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen kan velge å:

  • fortsette med samme språk som på ungdomsskolen – de følger da språket på nivå 2
  • starte med et nytt språk på nivå 1

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, starter med et fremmedspråk på nivå I, og dette språket må de følge alle tre årene. Etter Vg3 vil disse elevene ha fullført nivå II i dette språket

Matematikk

– 1T (Teoretisk matematikk)

– 1P (Praktisk matematikk)

– R1 i Vg1 (Realfaglig matematikk for de som hadde 1T i ungdomsskolen)

På KG krever vi ikke at elevene har valgt matematikkfag når de starter i august. I de første skoleukene får elevene muligheten til å starte direkte i en 1P gruppe, eller de kan starte med 1T og evt. bytte til 1P etter veiledning av sin matematikklærer. De som er ferdige med 1T etter ungdomsskolen kan velge R1 fra Vg2.

Engelsk forsert løp

Elever som har tatt Engelsk Vg1 i ungdomsskolen  kan velge Internasjonal engelsk i Vg1 hos oss.

Kristendomskunnskap

Elevene ved KG har to uketimer med kristendomskunnskap i Vg1. Dette faget fortsetter de med i Vg2, og etter at faget er fullført i Vg2, regnes dette som et 5-timers valgfritt programfag.

Veiledning for valg av fag til Vg2 og Vg3 finner du her.

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Naturfag

Geografi

Samfunnsfag

Kroppsøving

Fremmedspråk (se øverst)

Matematikk (se over)

Kristendomskunnskap (se over)

Fremmedspråk