Fagtilbud – VGS

Kristelig Gymnasium tilbyr studiespesialiserende utdanning innen de to følgende programområdene:

– realfag

– språk, samfunnsfag og økonomi

Når elevene har fullført 3 år på KG, har de oppnådd generell studiekompetanse, og de har hatt muligheten til å få den spesielle studiekompetansen som kreves ved opptak til noen studier i Norge.

Undervisningstimene er fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3 slik som vist i figuren under.

Fagtilbudet på KG for hvert årstrinn er beskrevet under figuren.

 

Timefordeling vgs

Timefordeling vgs

Vg1

Fellesfag: 32 uketimer med fellesfagene norsk, engelsk, fremmedspråk, naturfag, matematikk, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og kristendomskunnskap.

Valgmuligheter i to fag: Matematikk og fremmedspråk. Her finner du mer informasjon om valgmulighetene i Vg1.

Vg2

Fellesfag:  15 timer fordelt på norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk (fortsettelse fra Vg1) og kristendom (fortsettelse fra Vg1). De som ikke velger programfag matematikk (S1 eller R1) må i tillegg ha fellesfaget matematikk 2P, og får dermed 18 timer fellesfag.

Programfag: Resten av uketimene velger du blant programfagene. Mer informasjon om valgmuligheter og fagtilbud finner du her.

Vg3

Fellesfag: 15 timer fordelt på norsk, historie, kroppsøving og religion og etikk.

Programfag: Resten av uketimene i Vg3 går til valgbare programfag. Her får du mer informasjon.

 

Nyttige lenker:

Informasjon om spesielle inntakskrav og tilleggspoeng finner du på www.samordnaopptak.no

Beskrivelse av læreplaner og faginnhold finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Du finner mer informasjon om Videregående skoler på Vilbli.no