Velkommen til skolestart!

Nå er det like før, og det er mange av oss som er spente og fulle av forventninger. Lærerne er godt i gang med planlegging og forberedelser, og mandag sees vi. 8.klasse kl. 09.00 og alle dere andre kl 10.00. Velkommen!

Det er mange nye elever på KG i år. Det kommer 130 nye 8.klassinger og i Vg1 er det 180 elever som skal begynne sine tre år på videregående. Vi ønsker dere spesielt velkommen!

Det blir veldig hyggelig å se alle dere andre igjen også. Klare for nye utfordringer, nye fag og kanskje nye lærere. I år har det startet hele 13 nye lærere på KG, så sjansen for å få en av disse er ganske stor. Kanskje dette også blir året for nye venner. Det høres ikke galt ut det, nye kunnskaper og nye venner.

Skolestarten i år blir litt annerledes enn andre år i og med at byen vår og landet vårt ble rammet av de fryktelige hendelsene den 22.juli. Vi på KG har heldigvis ikke blitt direkte rammet av terroren, men mange av elevene våre kan ha venner eller familie eller selv være rammet i noen grad. Derfor vil skolen ha en markering den første skoleuken.

Dere som er rutinerte KG-elever, vet at skolestarten setter skolen på hodet. Vi skal bli kjent, få tak i bøker, huske ny timeplan, komme oss opp om morgenen og komme i skole-modus igjen. I tillegg sparkes årets misjons-aksjon i gang med kick-off og mye moro. Til søndag kommer nemlig fire av Vg3-elevene hjem fra studiereisen til Etiopia. De har mye å fortelle om, og komiteen har planlagt mye som skla skje. Gled deg!

Til slutt litt om fadderne: Elevrådsstyret ofrer noen av de siste feriedagene sine for å lage et skikkelig bra fadder-opplegg til dere som er nye. Dere får holde utkikk etter fadderne som har fått nye vester av året. Alle blir delt inn i faddergrupper så det skal bli lettere å bli kjent med hverandre og med skolen.

Velkommen alle sammen!