Vant 15 000

På vegne av 2 C vant Astrid Hamran Storrusten 15000 kroner i Pro-sentret sin årlige skrivekonkurranse. Målet for konkurransen er å engasjere og bevisstgjøre unge mennesker slik at de kan delta i debatten om menneskehandel, sexkjøp og prostitusjon.

Pro-senteret er Oslo kommunes hjelpetiltak overfor kvinner og menn i prostitusjon. For andre år på rad arrangerte senteret høsten 2010 en nasjonal stil- og filmkonkurranse på videregående skoler i Norge. Ungdom skulle gjennom å skrive eller lage film bruke kreative virkemidler for å bevisstgjøre andre unge. 34 bidrag ble sendt inn. Nå er resultatetene klare: Førsteplassen gikk til en film laget ved Bodin videregående skole i Bodø. Men andreplassen gikk til klasse 2 C der juryen vurderte Astrid Hamram Storrustens tekst «Da rutinen ble brutt» slik:

«Novellen formidler et budskap om medmenneskelighet og fordomsfrihet. Den har en troverdig ramme og en bevisst komposisjon. Forfatterens blikk for detaljer er med på å gjøre fortellingen levende».

Premiepengene, 15 000 kroner, gis klassen som helhet, og pengene kan brukes slik klassen ønsker.

Gratulerer til 2 C og til Astrid!

Selve teksten samt mer om konkurransen kan du lese på Pro-sentrets hjemmesider