Valg til FAU

Kjære foreldre!

Det nærmer seg årsmøtetid for foreldrerepresentantene, og der skal det velges inn nye medlemmer til FAU. Det ønskelig å  sikre en så bred sammensetning som mulig med tanke på klassetrinn og blanding nye/gamle. Vi  ønsker  derfor å oppfordre alle som er interesserte i å stille til valg til FAU å melde sin interesse til valgkomiteen.

På den måten kan valgkomiteens innstilling i størst mulig grad reflektere denne målsetningen. Det er ikke noe krav om at FAU medlemmer må være klassekontakter.

 

Vennlig hilsen valgkomiteen,

Christian Thindberg: christian@thindberg.no

Jorid Gamst Tvedt: jorid.tvedt@gmail.com