Utviklingshuset

Visste du at det dør en kvinne i barsel hvert 29. minutt i Afghanistan? Det er faktisk langt flere enn det dør i krigen mot Taliban. Men det får langt mindre medieoppmerksomhet. Visste du at kvinner står som eiere av 1 % av verdens eiendommer? Eller at kvinner utgjør 19 % av representantene i verdens nasjonalforsamlinger?

Dette, og mye mer, fikk klasse 1C ut av besøket på Utviklingshuset en onsdag ettermiddag i mars. Fordi det i år er 100 år siden den første kvinnedagen ble markert, og fordi det var dagen etter 8. mars, stod kvinners rolle i bistandsarbeidet i fokus i det innledende foredraget. Deretter ble elevene ledsaget opp i utviklingslaben, som er et interaktivt rollespill hvor de får i oppgave å lage en plan for hvordan de skal bekjempe fattigdom og skape utvikling. Elevene får presentert en klassisk konflikt i, og mellom, to fiktive tidligere kolonistater – Azande og Khabira. Konflikten er klassisk; problemer under frigjøring fra kolonimaktene, ulike etniske grupperinger som finnes på begge sider av den grensen kolonimaktene en gang trakk opp, i tillegg er det olje i grenseområdet. Elevene er de to involverte statene, dessuten er den norske stat med i bildet med bistandsmidler. Etter en times arbeid presenterer elevene i plenum det de er kommet frem til. Dette er et opplegg som er lærerikt og vekker ettertanke. Absolutt å anbefale.