Søke KG (USK)

Ungdomsskoleelever Atletikum 2019

Søknad til ungdomsskolen

Søknadsfrist til 8. trinn er 1. mars det året elevene går ut av barneskolen.  Søknadsfrist til 9. og 10. trinn er 1. mai.

Søknadslenke til 8.trinn skoleåret 2020-2021

Søknadslenke til 9.trinn skoleåret 2020-2021

Søknadslenke til 10.trinn skoleåret 2020-2021

Ingen søknader behandles før etter fristens utløp. Alle søknader innkommet før fristen behandles likt og samtidig.

Elever som står på venteliste til 8. eller 9. trinn i år må søke på nytt dersom de ønsker opptak til høsten.

Se for øvrig skolens inntaksreglement.

Skolepenger i ungdomsskolen

For skoleåret 2020/2021 varierer satsene:

På 8. trinn neste skoleår vil skolepengene være på kr 24.000. Skolepengene dekker blant annet tur til Aurlandsdalen på 9. trinn og studietur til Krakow på 10. trinn.

For elever på 9.trinn er skolepengene kr 25.000,-  og på 10.trinn kr 23.000,-.
(I løpet av en tre-årsperiode vil skolepengene igjen være like for alle trinn.)

Alle elever i ungdomsskolen ytes et utstyrsstipend på kr 600,- til dekning av rekvisita.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med kopi av ligningsattest sendes rektor innen  1.oktober.