Søke KG (USK)

Søknadsfrister

Søknadsfrist til 8. trinn er 1. mars det året elevene går ut av barneskolen.  Søknadsfrist til 9. og 10. klasse er 1. mai.

Søknadslenke til 8.trinn skoleåret 2019-2020

Søknadslenke til 9. og 10.trinn skoleåret 2019-2020

 

 

Ingen søknader behandles før etter fristens utløp. Alle søknader innkommet før fristen behandles likt og samtidig.
Elever som står på venteliste til 8. eller 9. trinn i år må søke på nytt dersom de ønsker opptak til høsten.

Se for øvrig skolens inntaksreglement.

Skolepenger

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 22.000,-.

Skolepengene betales i 4 terminer, 2 om høsten og 2 om våren, med like store beløp.  Første termin for 8.trinn betales ved aksept av skoleplass.

Alle elever i ungdomsskolen ytes et utstyrsstipend på kr 600,- til dekning av rekvisita.

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor innen  1.oktober.