Inntaksreglement for ungdomsskolen

Generelt

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole. Skolen har hele landet som inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1.

Søknadsfrist for inntak til 8. trinn er 1. mars og for 9. og 10. trinn 1. mai for skolestart i august samme kalenderår.

Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn mottatte søknader innen fristen for det gjeldende trinn.

Ved aksept av skoleplass aksepterer de foresatte samtidig betalingsforpliktelse for skolepengene.

Styret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter.

Inntak

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:

  1. Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en av skolens eierorganisasjoner og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres.
  2. Barn av ansatte
  3. Søkere som har søsken ved skolen per 1. mars det året skolen mottar søknaden.
  4. Loddtrekning – der det så langt som det er mulig – sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40% i samlet inntak

Klagerett

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre 25. september 2017