Fagtilbud

Vet du hva du vil bli, eller har du ikke peiling? På KG har du store muligheter uansett.

Her kan du velge mellom mange spennende fag, og rådgiverne våre hjelper deg å velge. Det gjør lærerne våre også. De har høy kompetanse i fagene sine og lang erfaring i å undervise. Vi jobber hardt for at du skal trives og lære masse. Her finner du den store oversikten over fagene du kan velge på KG.

Her kan du søke på KG.

KG følger de samme læreplanene som offentlige skoler, og elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter.

Vi tilbyr to programområder innen studiespesialisering:

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag

Språk samfunnsfag og økonomi

Skolen har et bredt programfagstilbud innenfor dette programområdet.

Fagene gir deg god kompetanse til bruk i videre studier, og som elev på KG kan du være engasjert i flere spennende prosjekter.

S-klassen: Denne klassen passer for deg som er engasjert eller som ønsker å engasjere deg mer i samfunnet rundt deg. I S-klassen lærer du mer om utfordringer vi står overfor både lokalt og globalt og andre samfunnsfaglige spørsmål. Elevene her jobber med tverrfaglige tema og prosjekter omkring aktuelle samfunnsspørsmål. Vi drar også jevnlig på ekskursjoner og har temadager.

Realfag

I tillegg til generell studiekompetanse, kan du få spesiell studiekompetanse ved å velge realfag. Noen naturvitenskapelige og tekniske utdanninger krever dette. Spør våre rådgivere hvis du lurer på hvilke dette gjelder.

R-klassen: Denne klassen passer for deg som ønsker en realfaglig retning allerede i det første året på videregående. Her har det realfaglige større plass i undervisningen. Vi jobber med realfaglige temaer og prosjekter på tvers av fag, og vi har ekskursjoner gjennom hele året. Du kan også velge et ekstra tretimersfag innenfor realfag om du begynner i denne klassen.

Forsert løp: Vi legger til rette for forsert løp både i matematikk og engelsk så langt det er mulig. Det forutsetter at du hadde forsert løp i faget i ungdomsskolen.

Fremmedspråk

I Vg1 velger du et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr tysk og spansk (nivå I) og tysk, fransk og spansk (nivå II). Du fortsetter med dette språket i Vg2.

Kristendomskunnskap

På KG har vi et eget fag i kristendomskunnskap i Vg1 og Vg2. Dette faget kan brukes som programfag. Det betyr at om du velger fellesfaget matematikk 2P i Vg2, så er det tilstrekkelig med to programfag til.

(for ungdomsskolen, se nederst i artikkelen)

Timefordeling vgs

Vg1

Fellesfag: 32 uketimer med fellesfagene norsk, engelsk, fremmedspråk, naturfag, matematikk, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og kristendomskunnskap.

Valgmuligheter i to fag: Matematikk og fremmedspråk. Her finner du mer informasjon om valgmulighetene i Vg1.

Vg2

Fellesfag:  15 timer fordelt på norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk (fortsettelse fra Vg1) og kristendom (fortsettelse fra Vg1). De som ikke velger programfag matematikk (S1 eller R1) må i tillegg ha fellesfaget matematikk 2P, og får dermed 18 timer fellesfag.

Programfag: Resten av uketimene velger du blant programfagene. Mer informasjon om valgmuligheter og fagtilbud finner du her.

Vg3

Fellesfag: 15 timer fordelt på norsk, historie, kroppsøving og religion og etikk.

Programfag: Resten av uketimene i Vg3 går til valgbare programfag. Her får du mer informasjon.

Nyttige lenker:

Informasjon om spesielle inntakskrav og tilleggspoeng finner du på www.samordnaopptak.no

Beskrivelse av læreplaner og faginnhold finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Du finner mer informasjon om Videregående skoler på Vilbli.no

Ungdomsskolen

Som fremmedspråk kan elevene velge tysk, fransk, spansk eller norsk fordypning. Norsk fordypning velges som regel av elever som synes fremmedspråk er vanskelig, og som derfor ønsker å konsentrere seg om ett fremmedspråk. Et eventuelt bytte av språk kan kun finne sted ved ledig kapasitet og senest innen 1. januar det året eleven går i 8. klasse.

Skolen tilbyr mange ulike valgfag  på 8., 9. og 10. trinn. Et eventuelt bytte av valgfag må skje innen 15. september og kan kun finne sted dersom det er ledig kapasitet.

Skolen gir tilbud om spesialundervisning for de elevene som har en individuell opplæringsplan (IOP).  Elever eller foresatte kan ta kontakt med leder av ressursteamet for nærmere informasjon. Hun formidler også kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).