Eksamen

Eksamen_1

Ungdomsskolen

Elevene på 10. trinn avlegger skriftlig og muntlig eksamen på lik linje med elever ved offentlige skoler. De kan komme opp i enten norsk (hovedmål og sidemål), engelsk eller matematikk i tillegg til ett muntlig fag. Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, kommer opp i hovedmålet begge dager.

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag, blir ikke trukket ut til eksamen i dette faget, men i et annet fag.

Elever som er særlig motiverte for å gjøre seg ferdige med et fag på 8. eller 9. trinn, kan avlegge eksamen på lik linje med de elevene som går på 10. trinn. Fristen for oppmelding er 15. november.

Her finner du generell informasjon om eksamen.

Mer detaljert informasjon finner du på itslearning, under faget KG Elev

Lover og forskrifter for avvikling av eksamen i friskoler finner du hos Lovdata.