Linker for foresatte i 9. trinn

Infoside 9A – Kontaktlærere: Ingvild D Sandnes og Stian Stabrun Smith

Infoside 9B – Kontaktlærere: Joachim Bentsen og Ulla E Kongestøl

Infoside 9C – Kontaktlærere: Tone Haugen og Anette N Lindhom

Infoside 9D – Kontaktlærere: Magne C Sturød og Kristin E Stokke

Infoside 9E – Kontaktlærere: Turid Sæter og Peter Hoff