7. november, 2008

KG-elever løser EU-problemer

Tjue nye venner fra hele Europa på ni dager. Bare snakke fransk eller engelsk i ni dager. Bare fransk mat i ni dager. Leke og diskutere i ni dager. Kunne ringe læreren sin for å få kjeks, tyggis eller annen hjelp i ni dager. Høres det greit ut? Maria, Anja og Karin fra 3B og Inger fra 3E var i Rennes i forrige uke og opplevde alt dette. Ni dager de ikke vil glemme med det første!