Svar på inntak 8.trinn er sendt ut

Alle søkere til 8.trinn har onsdag ettermiddag fått svar på epost.  Svarfrist er 4.april, både for dem som får tilbud om plass og for dem som får tilbud om ventelisteplass.