Studieturer for Vg2 og Vg3 Uke 43 2019

Kristelig Gymnasium har tradisjon for å arrangere studieturer for elever i Vg2 og Vg3 knyttet til opplæring i ulike fag. Innholdet i reisene knyttes opp mot fagenes kompetansemål, og elevene har stort utbytte av disse turene både faglig og sosialt.

Program for de ulike turene :

Bordeaux

Berlin tysk språk

Edinburgh

Malaga

Berlin politikk

Bryssel/Haag

Cambridge

Sveits, Cern

Presentasjon fra informasjonsmøtet for elevene 14.oktober

Faglærerne ser fram til å reise på tur med elevene! Har dere spørsmål, ta kontakt med faglærerne eller med avdelingsleder for språk, karin.andersen@kg.vgs.no