Studieturer for Vg2 og Vg3 i uke 7, 2018

Kristelig Gymnasium har tradisjon for å arrangere studieturer for elever i Vg2 og Vg3 knyttet til opplæring i ulike fag. Innholdet i reisene knyttes opp mot fagenes kompetansemål, og elevene har stort utbytte av disse turene både faglig og sosialt.

Dette skoleåret foregår turene i uke 7. Tidspunkt for avreise og hjemkomst vil variere noe. Informasjon om de ulike turene er lagt ut på Its Learning/Kg Elev, og onsdag 20. september var det informasjonsmøte for elevene.

Skolen tilbyr turer til Berlin, Nice, Malaga/Cadiz, Edinburgh, Brussel/Haag, Cambridge og Sveits/Cern. Prisen på turene ligger på ca. 6500 kroner. Reise, overnatting, evt. språkskole, ekskursjoner, museumsbesøk og de fleste måltidene er inkludert.

Elever som ikke har lyst eller anledning til å reise, får undervisning på KG i uke 7.

  • 22.09-29.09: Påmelding.
  • Depositum: 2000 kr  betales i oktober. Ved avmelding etter 1.november refunderes IKKE depositumet.
  • Restbeløpet faktureres 1.desember 2017.
  • Ved avmelding etter 1.januar 2018 må turen i sin helhet betales.

Eleven og foresatte (dersom eleven er under 18 år) skal signere et påmeldingsskjema og reglement for studieturene. Alle elever forplikter seg til å  følge dette reglementet og skolens ordensreglement. Vi understreker at all bruk av alkohol og andre rusmidler er forbudt pÃ¥ disse turene, jf. § 15 i skolereglementet.

Faglærerne ser fram til å reise på tur med elevene! Har dere spørsmål, ta kontakt med faglærerne eller med avdelingsleder for språk, karin.andersen@kg.vgs.no