Stortingsbesøk

Vi i 10. klasse som har rettslære i utdanningsvalg, har vært så heldige å få et møte med stortingsrepresentant Michael Tetzschner inne på Stortinget. Målet var å lære mer om hvordan det var å jobbe på Stortinget.

Han startet med å vise oss rundt på Stortinget. Han fortalte om de ulike gjenstandene, maleriene og fotografiene av tidligere stortingsrepresentanter som var plassert på vegger og i montere. På en av veggene i den store vandrehallen der mange regjeringsmedlemmer og stortingerepresentanter blir intervjuet av media etter viktige møte i Stortinget, henger bildet “Frihetens søstre” malt av Arne Ekeland. En kunstner sterkt opptatt av det politiske budskapet, anti-krig, humanisme og skjønnheten i naturen.

Tetzschner fortalte også om oppgavene til Stortinget, blant annet om behandlingen av statsbudsjettet og kontrollfunksjonen med regjeringen. Han viste også til endringene som er foretatt i forbindelse med behandlingen av lovsaker fra Odelsting/Lagting til plenumsbehandling i Stortinget. I Lagtingssalen fikk vi sette oss ned på stolene der vi stilte spørsmål både av faglig og personlig karakter. Det de fleste lurte på var hvordan en vanlig arbeidsdag på Stortinget er. Han fortalte at de begynner møtene sine klokken 10. Grunnen til at de starter så sent er at mange av representantene bor langt unna Stortinget, og derfor har de en lang reisevei. Til gjengjeld jobber de ofte til sent på ettermiddagen, og ofte utover kvelden. De holder rett og slett på til de er ferdige.

På spørsmålet om innvandringspolitikk svarte han blant annet at Stortinget har ratifisert internasjonale konvensjoner der vi som nasjon forplikter oss til å ta mot flyktninger utsatt for forfølgelse grunnet sitt politiske og religiøse syn. Det er viktig at de får muligheter til å bli integrert i vårt samfunn. Men det er samtidig viktig at de innretter seg etter norske regler.

Andre ting vi fant ut er at han følger veldig mye med på dansk politikk, nesten like mye som på norsk i og med at han har dansk opprinnelse. Hvis han skulle blitt noe annet enn politiker og advokat, ville han ha blitt historiker eller professor. Allikevel mener han at han har drømmejobben nå. Av fordeler og ulemper med å være advokat nevnte han at man kan komme opp i etiske utfordringer. Samtidig er det inspirerende å være med på å finne frem til gode løsninger for sine klienter. Men noen advokater kan være litt for ivrige til å tjene penger på bekostning av det som er i klientens interesse.

Vi fikk også vite at Michael Tetzschner, Kjell Magne Bondevik, Erik Solheim og en del andre spiller fotball i gymsalen på KG hver fredags morgen. Vi avsluttet besøket med å se på stortingsalen. Heldigvis var møtet som holdt på akkurat slutt, så vi fikk lov til å gå inn i selve salen og ikke bare se det fra galleriet. Salen ligger i 3. etasje og har gulldører. Pultene man ser når man kommer inn dit, er nye, men de har samme stil som de gamle. Det er tre talestoler i salen, til høyre står presselosjen og til venstre står diplomatlosjen. Stortingets plasser står i en hestesko. På fremste rekke sitter regjeringen og videre oppover sitter de alfabetisk etter fylke.

Til sist vil vi takke Michael Tetzschner for en lærerik omvisning og interessante svar på de spørsmål som ble stilt.