Stillerom og skoleprest

Stillerommet finner du i første underetasje i Hovedbygget, mellom Auditoriet og Elevtjenesten.

Stillerommet

Skoler arbeider på forskjellige måter for å hjelpe elevene til å mestre skolehverdagen bedre. En skolehverdag fylt av høye idealer, mange krav og store forventninger. På KG har vi blant annet valgt et stillerom for å hjelpe elevene med dette. Et rom som er åpent hele dagen, sentralt plassert i skolesamfunnet, lydisolert og med vekt på god arkitektur. Stillerommet ble åpnet i januar 2017.

Arkitektens tanke med rommet er at det skal minne om en lysning i skogen med trær rundt, som brer sin greiner innover slik at man føler seg litt skjermet. Fargen på tak, vegger og gulv er holdt i en gråsvart tone som virker beroligende. Her kan elevene ta en time out, tenne et lys hvis de vil, ta en pause fra krav og press, samle seg og få ny energi. Bare ved å sitte ned og være stille.

Elevene gir uttrykk for at dette er noe de trenger, og de bruker stillerommet.

Vi tror stillhet er en undervurdert kilde, og vi merker at elevene intuitivt skjønner det. Det er viktig at unge mennesker lærer å ta pauser for å få nye krefter

Skolepresten

På KG har vi egen skoleprest.  Line Heiberg Ringen er der for deg som trenger en å snakke med.

Line har, sammen med rådgiver Sissel Bøe, ansvar for det kristne arbeidet på KG. Det vil si andakter, gudstjenester, påskesamlinger, og trinnsamlinger.

Skolepresten har kontor ved siden av stillerommet.

Hver dag er det andakt på KG. Det er på en måte et ord for dagen. Den sendes live fra Stillerommet, og i klasserommene er det høyttalere så alle kan høre. Her kan du se en typisk andakt. Denne gangen var det Vegard Nedrelid (lektor på KG) som hadde andakten