Spennende skolevalg

Det var høy temperatur i skolevalgdebatten.

Flere hundre elever i videregående ville avlegge stemme onsdag før det virkelige valget. Debatten i gymsalen skapte stort engasjement!

Alle som ville stemme måtte innom strenge politikk-elever for å sjekke manntallet.

Det var spente ungdomspolitikere som ventet på at skolevalgdebatten skulle settes i gang sist onsdag. De hadde forberedt seg godt og var godt drillet gjennom trening og tidligere debatter. Vg2- og Vg3-elevene fylte opp gymsalen sammen med 1S, og med Bjøru som bestemt debattleder braket det løs 09.30.

Ikke alle valgmedarbeiderne var like strenge!

Det var bare satt av en time til debatt, så møtelederen tillot ikke replikker underveis. Det var noen misfornøyde med, for de hadde sett fram til den intense diskusjonen, men andre mente at debatten ble ryddigere med mer informasjon. Uansett ble det temperatur i gymsalen før elevene gikk opp til valgtorget. Der kunne de møte politikerne og spørre om det de måtte lure på.

Se intervjuet Nettavisen gjorde med fire av elevene våre!

Opptellingen etterpå ble gjort av elevene i politikk og menneskerettigheter. Valglistene og antall stemmesedler ble telt flere ganger for å være sikker på at tallene ble riktige.

Over 40 elever fra klassene i Politikk og menneskerettigheter i Vg3 sto for avviklingen av debatten og valget, og elevene i videregående kunne stemme i tre valglokaler. De var planlagt og drevet av politikk-elevene, og det ble en liten utfordring å ta unna køene som dannet seg da lokalene åpnet. Likevel gikk avviklingen av valget som en drøm, og spenningen var stor da stemmesedlene skulle telles opp til slutt. Opptellingen ble sjekket opp mot manntallslistene, og et par kontrolltellinger måtte til før alt var i orden. Valgresultatet finner du under.

Selv om tellingen tok tid, var humør og innsats på topp.

En stor takk til alle som deltok og som arrangerte. Valg er grunnleggende for vårt demokrati, og vi lærer mye av gjennomføringen av debatt, politisk diskusjon og avstemninger. Vi gleder oss til neste gang!

Resultatet av skolevalget ved KG 2019:

Rødt: 0,8 %
SV: 3,9 %
Arbeiderpartiet: 8,6 %
Senterpartiet: 0,6 %
MDG: 16,6 %
Kristelig Folkeparti: 11,1 %
Venstre: 11,4 %
Høyre: 28,5 %
Fremskrittspartiet: 12,5 %
Andre: 4,3%

Valgdeltakelse: 87.5%