Snarveier for elever og lærere

Nyttige snarveier for alle…

Office 365 – KG-konto
Hovedepost, skylagring og delingsside. Microsoft Office kan nedlastes herfra eller du kan bruk programmene (Word, Excel, osv) online.

Itslearning – kg.itslearning.com
Innlogging til Itslearning som brukes til oppgaver, innleveringer og vurderinger. Logg inn med Feide.

For ansatte og elever: Selvbetjent bestilling av nytt passord – med SMS
NB  Dette forutsetter at brukeren er registrert med korrekt mobiltelefonnummer.

Bytte passord via mega.eFeide.no

minTimeplan – https://www.mintimeplan.no/
School schedule planning, schedule maintenance, substitute management, absence management and time registration for employees and administration

Bibliotekets katalog- Mikromarc
Her kan du søke i på hvilke bøker som finnes i skolens bibliotek.

matematikk.org- https://www.matematikk.org/
Inspirasjonssenter for matematikklærere & verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever

Cappelen Damm undervisning – https://www.cappelendammundervisning.no/
A portal that provides access to various learning resources intended for Norwegian education

Creaza – http://www.creaza.no/
Creaza is a learning tool that is used all the way from elementary/primary school to higher education

Dokumentarobservatoriet  – http://www.dokobs.no/?feide-login
Free streaming service of documentaries for pedagogical use in high schools.

Framework for ICT Technical Support – https://fits.iktsenteret.no/saml_login
The FITS website is a companion resource to the FITS courses delivered by the Norwegian Centre for ICT in education.

Geogebra – https://www.geogebra.org
GeoGebra is dynamic mathematics software for all levels of education that brings together geometry, algebra, spreadsheets, graphing, statistics and calculus in one easy-to-use package

Gyldendal Undervisning – http://www.gyldendal.no/
Digitale læremidler for grunnskole og videregående skole.

ICT in practice –https://iktipraksis.iktsenteret.no/saml_login
The service will give teachers in kindergarden and school ideas on ICT tools they can use in their practice

Kart i skolen – http://www.kartiskolen.no/
Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart.

Kikora – https://feide-castor.kikora.no/
Math learning, with instant feedback and reports to teacher.

Laerermentor – http://www.larermentor.no
Service for teachers to enhance their digital condition

Lokus  – http://www.lokus.no
Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler

Min stemme – http://www.minstemme.no/
The website, minstemme.no, will help expand children’s and adolescents’ knowledge about democracy and democratic institutions and inspire democratic participation.

Moava – https://login.moava.org/
Moava utvikler webapplikasjoner for utdanningssektoren som f.eks. hjemmesideløsning og læringsplattform (elevhjemmesider).

Nasjonal digital læringsarena – http://www.ndla.no
Et fellesinitiativ fra fylkeskommunene som har til hensikt å etablere fritt tilgjengelige, fullverdige, dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring.

NB Digitalt Bibliotek – http://www.nb.no/nbsok/
Digital library on the web.

NRK Skole – http://www.nrk.no/skole/
TV and radio clips from NRK archives made available for Norwegian students and teachers in primary and secondary schools

PAS/PGS – https://pas.udir.no/
PAS / PGS is a system for implementation of centrally developed tests and exams for elementary and high school.

Skolementor – http://www.skolementor.no
Service for schools to enhance their digital condition

Smartskole.no – http://www.smartskole.no/
Portal for sharing lesson plans and resources.

TV 2 Education – http://splive.tv2skole.no
News service for elementary, high school, adult education, colleges and universities.

Unibok.no –  http://www.unibok.no
Two of Norway’s largest educational publishers, Aschehoug and Cappelen Damm, have joined forces to offer digital textbooks in a format developed especially for reading on digital devices.

viten.no  – http://www.viten.no
Viten.no offers free online educational programs in science.

Wiki@UiO – https://wiki.uio.no
UiO sin sentrale Wiki-tjeneste

Deichmanske bibliotek – https://www.deichman.no/
Deichmanske bibliotek

Bokhylla – http://www.nb.no/
Nasjonalbibliotekets digitale samling

Retriever A-tekst – http://www.retriever-info.com/no/category/news-archive/
Avisartikler på nett : Kan søkes på direkte uten brukernavn og passord fra startsiden vår på It’s Learning

Store norske leksikon – http://snl.no/
Store norske leksikon

NUPI norsk utenrikspolitisk institutt – http://www.nupi.no/
Fakta om aktuelle hendelser i verden og Hvor hender det

Globalis – http://www.globalis.no/
Fakta, kart og statistikker om land i verden

Statistisk sentralbyrå – http://www.ssb.no/
Oppdaterte statistikker for det meste

Informasjon fra regjeringen og departementet – https://www.regjeringen.no/no/id4/
Informasjon fra regjeringen og departementet

Lovdata – https://lovdata.no/
Inneholder : lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen

NDLA – https://ndla.no/
Norsk digital læringsarena – Frie digitale læremidler for videregående skole

Bokavisen – http://bokavisen.no/
Internettavis som skriver om bøker og litteratur