Skolevalget på KG

Det var mange som ville stemme ved skolevalget på KG. Køene strakte seg langt ut i gangen utenfor valglokalet, men valgmedarbeiderne fra politikk-klassene jobbet hardt for å få velgerne fram til valgurnene.

Blide valgmedarbeidere gjennomførte skolevalget på beste vis.

Blide valgmedarbeidere gjennomførte skolevalget på beste vis.

 

Uka før var det stor valgdebatt for Vg2 og Vg3 i gymsalen. Ungdomspartiene var representert både på valgtorget og i plenumsdebatten, og stemningen var til tider høy. Det politiske innholdet sto i sentrum, og det var lite krangling og billige poenger. For Høyre stilte 3F sin egen Håkon Flydal, og det var tydelig at han hadde en ivrig tilhengerskare i publikum.

Valgdebatten i gymsalen. Håkon Flydal i 3F har ordet.

Valgdebatten i gymsalen. Håkon Flydal i 3F har ordet.

Alle ble registrert og sjekket mot manntallet.

Alle ble registrert og sjekket mot manntallet.

Debatt, valgtorg og diskusjoner i klassene var med å legge grunnlaget for det endelige skolevalget. Er du spent på resultatet, får du listen her.

Politikkelevene var også tellekorps.

Politikkelevene var også tellekorps.

 

Høyre: 36,9%

KrF:  17,4%

Mdg:  11,2%

Ap:  9,9%

Venstre:  9,4%

FrP:  4,1%

Piratpartiet:  3,2%

SV:  2,4%

Rødt:  1,3%

Andre: 4,2%