Skolestarthilsen fra Etiopia

Mandag er det skolestart. Både elever, lærere og andre ansatte venter i spenning på hvordan skoleåret blir. For fire elever og to lærere er opptakten til skolestart litt spesiell. Vi er nemlig i Etiopia for å samle stoff og inntrykk til høstens elevaksjon. I de første ukene av skoleåret vil denne aksjonen sette sitt preg på skolen. Det kommer du garantert til å merke. Skolestart er spennende. Samtidig skal vi ikke bare tenke på oss selv.

Du har neppe kunnet unngå å høre om sultkatastrofen i Somalia og i nabolandene, det vi ofte kaller Afrikas horn. Du vet sikkert også hvorfor situasjonen har blitt så ille. Tørke og mangel på regn, sier du. Det er helt riktig. Men hvis vi tenker etter, er det ikke bare dette som er problemet. Mange steder i verden regner det lite uten at befokningen automatisk dør. Problemet med denne hungersnøden er at tørken inntreffer i et område som fra før er utrolig fattig. Utdanningsnivået er lavt, få kan lese og skrive, og helsesituasjonen dårlig.

De prosjektene vi på KG skal støtte skjer i år i regi av NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband. Prosjektene har som målsetning å gjøre de fattige og utsatte samfunnene sør og øst i Etiopia mer robuste slik at menneskene der i framtiden lettere kan takle lignende situasjoner som det de nå opplever. Utover høsten kommer du til å lære mer om dette. Da skal Astrid ( 3 D), Berit (3 C), Andreas (3 E) og Knut (3 B) holde foredrag for alle elevene på skolen om det de har sett og lært. Vi kan si det slik at disse elevenes øyne nå er alle elevenes øyne.

Vår verden! Vårt ansvar!