Skolerute 23/24

Skolerute skoleåret 2023/2024

  • Skolestart: 21. august
  • Planleggingsdager: 15.-18.august
  • Høstferie: 2.-6. oktober
  • Valgdag/planleggingsdag: 11.september
  • Siste skoledag før jul: 20. desember
  • Første skoledag etter jul: 2. januar
  • Vinterferie: 19.-23. februar
  • Påskeferie: 25.mars-1.april
  • Fridag/inneklemt dag: 10.mai
  • Siste skoledag: 21.juni