Skolerute 24/25

Skolerute skoleåret 2024/2025

  • Skolestart: 19. august
  • Høstferie: 30. september – 4. oktober
  • Siste skoledag før jul: 20. desember
  • Første skoledag etter jul: 6. januar
  • Vinterferie: 17.-21. februar
  • Påskeferie: 14.-21. april
  • Fridag/inneklemt dag: 2. mai
  • Siste skoledag: 20. juni