Skolepenger

Skoleåret 2019/2020 utgjør skolepengene kr 22.000,- i ungdomsskolen og kr 19.000,- i videregående skole.

Skolepengene forfaller i fire betalingsterminer. Forfallsdatoer er ca:

  • 15.september
  • ca 15.november
  • ca 20.januar
  • ca 20.april

Betalingsterminene faller slik av praktisk årsaker og gjenspeiler ikke nøyaktig skoleåret.

Dersom en elev begynner i løpet av skoleåret regnes kr 500,- pr uke i skolepenger.

Ved oppsigelse av skoleplassen må skolepenger betales minimum 6 uker fra oppsigelsesdato.  Det regnes kr 500,- i skolepenger pr uke. Er sluttdato senere enn 6 uker fra oppsigelsesdato, betales skolepenger fram til sluttdato. Ved oppsigelse etter 1. april må skolepengene for året i sin helhet betales.