Skolepenger

For skoleåret 2024/2025 er satsene:

Skolepengene for ungdomsskolen skoleåret 2024/2025 er kr 27.500,- for alle trinn.

I videregående skole er skolepengene  kr 24.000,- for alle trinn.

Skolepengene forfaller i fem betalingsterminer. Forfallsdatoer er :

Betalingstermin Sendes ut ca. Forfall
1.termin Skolestart – 30.sep 15.sep 30.sep
2.termin 1.okt – 30.nov 15.nov 30.nov
3.termin 1.des – 30.jan 15.jan 30.jan
4.termin 1.feb – 30.mar 15.mar 30.mar
5.termin 1.apr – skoleslutt 15.mai 30.mai

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med kopi av ligningsattest sendes rektor innen 1.oktober.

Elever i VGS som leier PC fra skolen faktureres kr 1118,- (tilsvarende utstyrsstipendet fra Statens Lånekasse) for dette sammen med 2. betalingstermin.

Ved oppsigelse av skoleplassen må skolepenger for inneværende betalingstermin betales i sin helhet.