Studieturer

Vi drar på mange studieturer. I Vg2 og Vg3 reiser elever til Tyskland, Belgia, Frankrike, Spania, Storbritannia og Sveits på studieturer.

Blide i Berlin

Blide i Berlin

På noen av reisene bor elevene hjemme hos vertsfamilier. Studieturene er lærerrike og fulle av fantastiske opplevelser. Det er ikke rart de er så populære!

I Vg1 drar vi på leirskole på høsten og på tur til Vestlandet på våren. På vestlandsturen lærer vi mer om alt fra isbreer til oljeraffinerier og Bryggen i Bergen. Disse turene skaper et veldig godt miljø i klassene.

 

Turartikler er her!