Martin Luther College

Visste du at KG har en søsterskole i Bangladesh? Martin Luther College (MLC)er en videregående skole i hovedstaden Dhaka.

MLC er spesielt beregnet på at ungdom fra etniske og religiøse minoritetsgrupper skal få utdannelse på videregående-nivå. I tillegg til skoletilbudet driver MLC et jenteinternat og et gutteinternat for elever som kommer langveisfra.

God stemning på taket av MLC.

MLC ble opprettet i 2010 med midler fra KG-elevenes misjonsaksjoner i 2009 og 2010. Elevaksjonene i 2013 og 2016 gikk også til driften av MLC. I forkant av hver av disse aksjonene var fire elever og to lærere fra KG i Bangladesh og samlet informasjon og inntrykk fra land og skole som i etterkant ble delt med KGs øvrige elever.

Ann-Louise og Anna på besøk på MLC i 2016 for KGs elevaksjon.

Hver vinter de tre siste årene har en gruppe på fem til sju KG-lærere vært på kurs i Bangladesh. Temaer på disse kursene har blant annet vært norsk-bangladeshiske forhold, bistand, misjon, historie, geografi, samfunnsforhold og utdanningssystem. Til sammen har altså ganske mange lærere og elever på KG vært i Bangladesh og fått utvidet sin horisont. Motsatt har MLCs første rektor, Rina Das, tidligere direktør, Bashobi Halder, og nåværende rektor, Mitali Maria Costa, alle vært i Norge og på KG i forbindelse med elevaksjoner.

Ansatte fra KG og MLC underveis i KG-kurset vinteren 2017.

I skoleåret 2017/18 jobbes det med at vi utover elevaksjonene og lærerkursene skal inkludere i undervisningen på KG opplevelser, erfaringer og kunnskap vi har fra samarbeidet med MLC. Et eksempel kan være å markere den internasjonale morsmålsdagen den 21. februar. Dagen er nemlig viktig i Bangladesh fordi landet ble til i kampen for å bevare morsmålet. Morsmålet var selve brekkstangen, hovedsaken, da daværende Øst-Pakistan, nå Bangladesh, rev seg løs fra «storebror» Vest-Pakistan i 1971. Assisterende rektor, Ingunn Juul, har mange idéer og holder i slike spørsmål fra KG-ledelsens side.

Anna og Salman hadde mye å snakke om da Anna var på besøk med KGs elevaksjon.

I vid forstand er hensikten med å ha en søsterskole i Bangladesh ikke bare å «gi hjelp» til dem «der nede», men også å utvide vår egen horisont. Systemer, handlinger og mekanismer i et land som Bangladesh kan for oss virke fremmede og rare. Verden sett under ett er det kanskje likevel «vi» som er annerledes, ikke «dem».

Klasser med både gutter og jenter er langt fra en selvfølge i Bangladesh, men for MLC er dette viktig.

Det er dessverre ingen premie for å gjette riktig på hvilken farge skoleuniformen på MLC har.

På tomta MLC har kjøpt for å bygge egne skolebygninger.