Martin Luther College

DSCF1277-modKG har en søsterskole i Bangladesh. I 2009 og 2010 samlet KG-elevene inn nok penger til å starte en videregående skole i hovedstaden, Dhaka. Nå går det 269 elever der!

Martin Luther College (MLC) er en skole for alle som er kvalifisert. Samtidig er det en skole som særlig ønsker å gi et godt undervisningstilbud til ungdom med minoritetsbakgrunn. I Bangladesh er nesten 90% muslimer, 9% er hinduer, og resten er buddhister eller kristne. 98% tilhører den bengalske majoritetsbefolkningen, resten en av de mange etniske minoritetene. På MLC i dag har over halvparten av elevene en eller annen form for minoritetsbakgrunn, og det er god grunn til å tro at en god del av disse ville ha vanskeligheter med å skaffe seg god utdannelse på annen måte.

MLC startet for fem år siden med 25 elever. Nå, i skoleåret 2015/16, går 269 elever fordelt over to år på skolen. 145 gutter og 124 jenter. Mange elever kommer langveisfra. For enkelte av elevene tar det tre dager å reise hjemmefra til skolen. En dag med buss. En dag på båt. Og en dag til fots. Bare få DSCF6155 (1)av disse elevene kan bo hos slektninger i byen. Derfor er det helt nødvendig å ha et internat-tilbud hvis skolen skal fungere etter hensikten. 100 elever, 58 gutter og 42 jenter, bor nå på internatene. Med basis i internatdriften arrangerer skolen og elevene selv seminarer, gudstjenester og andre spesifikt kristne program. Bangladesh trenger gode kristne ledere i fremtiden, og MLC ønsker å bidra til det.

I 2013 arrangerte KG-elevene hittil siste elevaksjon til inntekt for MLC. Før aksjonen var fire elever og to lærere i Bangladesh for å samle inntrykk og informasjon. I 2016 er vi igang igjen. Etter skolestart blir det en ny elevaksjon til inntekt for MLC. KGs elevaksjoner bidrar med omtrent en tredel av årlige driftsutgifter ved MLC.

Vinteren 2015 var sju KG-lærere på kurs på MLC i Dhaka. Hensikten var å lære mer om Bangladesh, landets kultur, historie og geografi, forholdet mellom Bangladesh og Norge, utdanningsutfordringer, fattigdomsproblematikk og andre relevante emner.

KG-lærer Kristin Areklett og skoleprest Olav Neset var blant initiativtagerne til Martin Luther College. DSCF2820Tidligere rektor på KG, Tjostolv Berget, sitter nå i skolens styre og er en viktig bidragsyter i arbeidet. En annen av KGs lærere, Hans-Jørgen Hagen, har, sammen med kona Torunn Tjelle, jobbet som koordinatorer på MLC i over tre år.

De har en egen blogg om livet på MLC og i Bangladesh for øvrig: www.hanstorunn.weebly.com

På KG er vi stolte over å ha en søsterskole i Bangladesh!