Laget

 

Laget på KG er en del av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, som har ca 3500 medlemmer over hele Norge.  Vi ønsker å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder slik at han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Vi har samlinger både i midttimene og etter skoletid.