På tur til Oslo tingrett

Rettslære utdanningsvalg er et to timers undervisningstilbud i 10 klasse på ungdomsskolen. Her gis elevene en forsmak på programfagene i rettslære i VG2 og VG3, studieveiledning og besøk hos jurister innen politikk, påtalemyndighet, domstolene etc.

Tekst: André Eiklid (10E) og Fride Josefine E. Straum (10E)

I timene uken før besøket forbereder vi spørsmål til den personen vi skal besøke. Det kan være spørsmål av personlig og faglig karakter. Samtidig lager vi en personlig profil over utdanning, praksis og verv/interesser. Etter at vi hadde googlet tingrettsdommer Arild Nesdal, kom vi frem til at han har vært aktiv i organisasjonen FMR (Forbundet mot rusgift), fra studietiden styremedlem i Juristmållaget og i dag materialforvalter i Løren skoles musikkorps.

Den påfølgende onsdagen besøkte vi tingrettsdommer Arild Nesdal ved Oslo Tingrett. Han innledet med å orientere om sammensetningen av domstolen i sivile saker og straffesaker. Deretter fortalte han om opplevelser og erfaringer fra tidligere rettssaker. Dette var etter hans oppfatning en allsidig jobb der en måtte sette seg inn i kompliserte forhold fra ulike bransjer. Han satte pris på den tiltalte som erkjente sine misgjerninger og ikke de som løy for retten etter noter. Vi fikk også en omvisning i rettssalen der rettsaken mot Anders Behring Breivik ble ført.

Vi takket for et interessant besøk med KG-CD og sjokolade.

Turen ble avsluttet på nærmeste McDonalds.