Utleie

Det er mulig å leie klasserom, den store eller den lille gymsalen etter skoletid på hverdager, og for kortere eller lengre perioder.

Veiledende grunnlagspriser fra 1.1.2020 er

  • Store gymsal (45 minutter) kr 700,-
  • Lille gymsal (60 minutter) kr 380,-
  • Klasserom (60 minutter) kr 270,-  (kr 750,- pr dag)

Minstepris for en enkelt leieavtale er kr 500,-.  Prisene vil imidlertid variere med avtalens lengde og omfang.  Ta kontakt så kommer vi med et tilbud i forhold til behovet.  Det er også mulig å avtale leie av andre spesialrom.

Bruk denne lenken for spørsmål og bestilling