Styret

Styrets sammensetning i 2015

Leder:

May Kirsti Heggelund

Nestleder:

Espen Andreas Hasle

Øvrige styremedlemmer:

Sveinung Skolt

Kristian Kopperud

Sylvi Tennøe

Ingelinn Gramstad

Varamedlemmer:

Stig Halvor Langmoen

Egil Reidar Osnes

Mona Gulbrandsen Bø

Representant for pedagogisk ansatte:
Anya Sødal

Representant for staben:
Halvor Halset

Representant for elevrådet:
Synne Giving Kalstad

Representant for FAU:
Svein Erik Andersen

Sekretær:
Nils-Tore Sagen Mosvold