Skoleprest

Skoleprest

På KG har vi egen skoleprest. Olav Neset er der for deg som trenger en å snakke med.

Olav Neset har ansvar, sammen med rådgiver Sissel Bøe, for det kristne arbeidet på KG. Det vil si andakter, gudstjenester, påskesamlinger, og trinnsamlinger.