Ledige stillinger

Ledige undervisningsstillinger neste skoleår

  • Årsvikariat 80-100%, kontaktlærer på ungdomsskolen, norsk og tysk i fagkretsen
  • Årsvikariat 50% kunst og håndverk

Ytterligere spørsmål om stillingene kan rettes til ass.rektor/daglig leder for ungdomsskolen Lars Børge Holm eller rektor Nils-Tore Sagen Mosvold.  Telefon sentralbord 21 55 10 00

Søknader sendes inn via denne lenken snarest

 

Skoleprest

Søknader sendes inn via denne lenken  innen 22. april.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Nils-Tore Sagen Mosvold, tlf. 21 55 10 00 eller styrets nestleder Espen Andreas  Hasle, mobiltelefon 90936902.

 

Ringevikarer

Skolen har av og til behov for tilkallingsvikarer, spesielt i språk- og realfag.

Alle henvendelser om vikariater gjøres via denne lenken.

Skolens vikarinnkaller er  Sverre Julsrud Kristiansen