Ledige stillinger

Sosialpedagogisk rådgiver (100% fast)

Ett av Kristelig Gymnasiums satsingsområder er psykisk helse, og inneværende skoleår arbeider vi med å styrke Elevtjenesten. Denne tjenesten skal hjelpe elever med å finne seg til rette på skolen og bistå når personlige, sosiale og emosjonelle vansker står i veien for læring. Vi ønsker å skape et bredt samarbeid mellom ulike roller på skolen som gir elevene et enda bedre og målrettet tilbud, både på gruppe- og individnivå. Rådgiverne er sentrale personer i dette arbeidet, og fra 1. januar 2019 har vi ledig stilling som rådgiver med hovedvekt på den sosialpedagogiske tilnærmingen.

Vi søker en person med formell utdannelse innen rådgivning og med relevant arbeidserfaring fra skole. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med noe undervisning i perioder.

Den vi tilsetter:

 • skal planlegge, gjennomføre og evaluere rådgivningen
 • skal gi elever veiledning individuelt og i grupper
 • skal bidra til å utvikle elevenes selvtillit og evne til å hjelpe seg selv
 • kan kommunisere med elever, foreldre og kolleger og møte dem med respekt på et relevant nivå
 • er bevisst egen kompetanse og rolle som rådgiver
 • er bevisst egne verdier, holdninger og egen atferd og betydningen av dette for rådgivningen
 • kan anvende kunnskap, teori og forskning i arbeidet
 • kan koordinere rådgivningen på skolen, og legge til rette for at rådgivningen blir integrert i skolens arbeid
 • behersker veiledningsmetoder og kan anvende IKT og andre hjelpemidler
 • kjenner til barn- og ungdomskulturen i det norske samfunnet og er bevisst på sosiale og kulturelle forskjeller
 • kan formidle informasjon om elevens rett til sosialpedagogisk rådgivning og innholdet i denne typen rådgivning
 • har ferdigheter og kunnskaper som gjør vedkommende i stand til å bistå og gi råd til elever som har personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha betydning for opplæringen
 • kan veilede individuelt og i grupper om ulike tema i det sosialpedagogiske fagfeltet
 • kan kartlegge den enkelte elevs behov for hjelp og vurdere alternativer for oppfølging
 • har kjennskap til regelverk med relevans for sosialpedagogisk rådgivning
 • kjenner til aktuelle hjelpeinstanser og kan samarbeide med disse slik at det blir sammenheng i tiltakene for eleven

Alle ansatte ved KG må kunne identifisere seg med skolens verdigrunnlag og formål.

Søknadsfrist: 18.november

Last opp en kortfattet søknad om hvorfor du vil jobbe på KG og din CV hit

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Nils-Tore Sagen Mosvold eller leder for pedagogisk støtte Inger Marie Viberg, telefon  21551000.

 

 

Ringevikarer

Skolen har av og til behov for tilkallingsvikarer, spesielt i språk- og realfag.

Alle henvendelser om vikariater gjøres via denne lenken.

Skolens vikarinnkaller er  Sverre Julsrud Kristiansen