KG 100 år

1. september 1913 var den aller første skoledagen på KG. Skolens hundreårsjubileum ble markert høsten 2013 med flere store arrangementer. Skolen er svært takknemlig for all oppmerksomhet den fikk og for all innsats som ble gjort i forbindelse med jubileet.

KG Venner stod for innsamlingen av en jubileumsgave. 1,6 mill. kr ble samlet inn til ombygging av resepsjon og administrasjonslokaler. Sommeren 2014 ble en vellykket ombygging utført. Skolen er svært takkneling for alle gavene som ble gitt, og for innsatsen styret i KG Venner gjorde for å nå målet.

Skolen fikk et helt spesiel gave fra eierorganisasjonene. Gaven er et stort maleri som viser gamlebygget. Bildet er laget av illustratør og kunstner Vivian Zahl Olsen. Hun sier om bildet at det skal være slik at en kjenner seg igjen, og så skal en ikke bli i dårlig humør av å se på det. Det er troverdig det hun sier. Gamlebygget stod ferdig i 1916, og det er dermed det bygget som de aller fleste KG-elever vil kjenne igjen. Og bibelen er tegnet i hendene til elevene, både hos dagens elever og de første elevene. Det harmonerer godt med skolens grunnregler som sier at «Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse.» Bildet har fått en fin plass ved siden av resepsjonen.

Det er langt fra selvsagt at KG kunne feire hundre år. Det har vært av avgjørende betydning at skolen hele tiden har kunnet regne med støtte fra tidligere og nåværende foreldre og elever. Og slik støtte trengs fortsatt. Et medlemskap i KG Venner anbefales.

Jubileumsboken «KG – mye mer enn en skole» og jubileumskruset kan kjøpes ved henvendelse til skolen. Boken koster nå 200 kr og kruset 150 kr.

 

Jubileumsbok og kopp

Bok og kopp er en fin julegave til en KG Venn!

P1020945

Gaven skolen fikk av eierorganisasjonene. Bildet er laget av Vivian Zahl Olsen