Helsetjenesten

Gudrun Helene Abel Engh er ansatt som helsesykepleier i Oslo kommune med kontor på KG, ved Elevtjenesten.

Helsesykepleier kan kontaktes på telefon 48276607 eller epost  gudrunabel.engh@bfr.oslo.kommune.no

Det er Oslo kommune ved Frogner bydel som er ansvarlig for helsetjenesten ved skolen.

Skolepsykologen:

Marie Havn jobber til vanlig med barn og ungdom på BUP (Barne- og ungdomspoliklinikk).  Hun er på skolen på torsdager.  Elever i VGS kan bestille time hos psykologen ved å kontakte Elevtjenesten.

Hva kan psykologen hjelpe med?

Det fins ingen fasit for hva psykologen kan hjelpe med eller ikke. Du kan selv bestemme hva du ønsker å si eller snakke om, men vi er gode til å lytte og ønsker å høre hva du har på hjertet. Psykologer kan en del om det som kalles «psykisk helse», altså det som handler om tanker og følelser, og hvordan du egentlig har det.