FAU

FAU bidrar til å gjøre KG til mer enn en skole

Alle foreldre/foresatte som har barn på KG er medlemmer av skolens foreldreråd. De velger sitt arbeidsutvalg (FAU), som er et bindeledd mellom hjem og skole.

Referat fra FAU-møtet 3.12.19

Tidligere referater finner du nederst på siden.

Våre oppgaver i FAU

 • Bidra til godt samarbeidet mellom hjem og skole
 • Være foreldrestemmen overfor skolen
 • Sikre at foreldrene blir hørt og har en reell medvirkning i viktige prosesser når det gjelder innhold og utvikling av skoletilbudet
 • Bidra til at elevenes læringsmiljø er trygt og godt
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foresatte

Samarbeidet mellom hjem og skole
KG ønsker å være mer enn en skole for ungdommene våre. Da er samarbeid mellom hjem og skole sentralt. FAU koordinerer nettverket av klassekontakter, og samhandler aktivt og godt med ledelsen. Rektor deltar ofte på FAU-møtene, og FAU-leder representerer foreldrene i skolens styre.

Hva er foreldrekontigent og hvorfor betale den?
På KG har vi en frivillig foreldrekontigent på kr 300,- som er FAU sin eneste inntekt, i tillegg til overskuddet fra 17. mai-feiringen på skolen, og FAU er derfor helt avhengig av foreldrekontigenten for å gjennomføre våre oppgaver.

Hva bruker FAU pengene til?
Vi bidrar til å gjøre KG til mer enn en skole på ulike måter som krever ressurser;

 • Vi bidrar økonomisk til elevrådet og KG-teateret
 • Vi betaler for bibler til alle elever i 8. klasse, som skolen deler ut ved oppstart.
 • Vi gir sommer- og julegave til alle ansatte ved KG
 • Vi arrangerer aktuelle temamøter for alle KG-foreldre
 • Vi arrangerer klassekontaktmøter og årsmøte

Vi oppfordrer derfor sterkt alle foresatte til å betale den frivillig foreldrekontingent på kr. 300,-.
VIPPS 40955 eller benytt FAUs konto: 6051 06 12534.
Merk betalingen med foreldrekontigent.

Referater fra FAU-møtene til alle
FAU holder rundt åtte møter i skoleåret. Referatene publiseres på KGs hjemmeside, og sendes på mail til klassekontaktene som formidler videre til alle foreldre.

Har du saker til FAU?
Har du en sak du ønsker FAU skal ta opp? Send oss en mail til kg_fau at kg.vgs.no.

FAU-medlemmer ved KG 2019/2020

Leder:
Tove Bø Laundal (Vg3 og 8.trinn), tove@laundal.no

Nestleder:
Tommy Gilen (10.trinn), tommy@sult.no

Sekretær:
Marit Evertsen Grimstad (Vg2), marit.grimstad@me.com

Kasserer:
Ingvar Tjøstheim (9.trinn), ingvar.tjostheim@gmail.com

Kommunikasjonsansvarlig:
Merete Torp Torjussen (9.trinn), merete.torjussen@gmail.com

17.mai-ansvarlig:

Sidsel Bruaas Hanoa (8.trinn), sidsel@hanoa.com
Lars Danielsen (Vg1), larsdaniel007@hotmail.com

Eventansvarlig:

Gunnar Sande (10.trinn og Vg3), gunnarsan@gmail.com

Representanter i styret for KG Alumni og Venner:

Jennifer Brooks Varino (10.trinn), varinoj@hotmail.com

Marit Gaupås (Vg2), vararep. marit.gaupas@jolstad.no

Polenturansvarlig

Therese Mauritz (10.trinn), tessamauritz@hotmail.com

Ansvarlig for foreldrekontigent:

Therese Berman Fischer (8. klasse) therese.b.fischer@gmail.com

Gaveansvarlig:

Marit Gaupås (Vg2), marit.gaupas@jolstad.no

Mandat og vedtekter
Vårt mandat i henhold til opplæringsloven §11-4 er:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet”.

FAUs vedtekter finner du her.


Hva gjør klassekontaktene? 

Se presentasjon her

Klassekontaktene er kontaktleddet mellom:

 • Foreldrene i foreldregruppene
 • Foreldregruppen og FAU
 • Foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren.

Klassekontakten er lærerens viktigste samarbeidspartner, og skal være en pådriver og tilrettelegger av foreldresamarbeidet i klassen. Oppgaver kan være:

 • bidra til å skape et godt klassemiljø
 • holde foreldremøter i samarbeid med lærerne
 • forberede og gjennomføre praktiske oppgaver ved møter og arrangementer
 • formidle informasjon mellom FAU og foreldregruppa

Det velges to foreldrekontakter fra hver klasse som sitter i ett år. Erfaringsmessig er det en oppgave som ikke krever for mye, men som FAU og skolen opplever er til stor glede og hjelp.

I KGs lange historie har samspillet med foreldrene vært et bærende element. Foreldreengasjementet på KG har lange tradisjoner, og startet allerede i 1938 med foreldremøter.

Referatarkiv:

Referat fra FAU-møtet 5.11.2019

Presentasjon fra oppstartsmøtet for klassekontakter og årsmøtet

Referat fra FAU-møtet 8.10.2019

Protokoll fra årsmøtet 2019

Referat fra FAU-møtet 3.9.2019

Referat fra FAU-møtet 4.6 2019

Referat fra FAU-møtet 9.5.2019

Referat fra klassekontaktmøtet mars 2019

Referat fra FAU-møtet 5.03.2019

Referat fra FAU-møtet 5.02.2019

Referat fra FAU-møtet 8.01.2019

Referat fra FAU-møtet 4.12.2018

Referat fra FAU-møtet 6.11.2018

Referat fra FAU-møtet 18.10.2018