FAU

Foreldreengasjementet på KG har lange tradisjoner. Allerede i 1938 startet man med foreldremøter. I dag møtes FAU på KG åtte ganger i året. Rektor er også til stede på disse møtene. Hver høst er det årsmøte med alle foreldrekontaktene der FAU blir valgt. Om våren er det en samling med fokus på et aktuelt tema.

Les mer her om valg av nye foreldrekontakter.

FAU administrerer en frivillig foreldrekontingent på kr. 300,-. Kontingent betales inn på FAUs konto: 6051 06 12534. Vennligst merk betalingen med elevens navn og klasse. Inntektene brukes til trivselsfremmende tiltak på skolen; elevrådsarbeidet, KG-teateret, bibler til alle i 8.klasse, avslutningsgave til 10. klasse og KG-plaketten som gis til alle avgangselever i videregående skole.

FAU har også eget VIPPS-nummer for betaling av kontingent: 40955

Epost: kg_fau@kg.vgs.no

FAU har egen plass på It´slearning. Her finnes informasjon om FAU sitt arbeid, vedtekter, møteplan, innkallinger og referater.

Medlemmer i FAU:

Arnt Jerpstad leder arnt@jerpstad.com
Tove Bø Laundal nestleder
Christine Bredsdorff Hotvedt sekretær
Julio Humberto Pereira Sepulveda kasserer
Petter Bjerke 17. mai-ansvarlig
Ellen Furru  Kommunikasjonsansvarlig
Tommy Gilen Eventansvarlig
Anne Marit Berg Flugstad  Repr. i styret for KG-Alumni og venner
: Jennifer Brooks Varino Vararepr. i styret for KG-Alumni og venner
Camilla Stavrum Polenturansvarlig


Foreldrekontaktene

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom

  1. foreldrene i foreldregruppene
  2. foreldregruppen og FAU
  3. foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren. Foreldrekontakten er lærerens viktigste samarbeidspartner. Foreldrekontakten skal være en pådriver og tilrettelegger av foreldresamarbeidet i elevgruppen.

Oppgaver kan være:

–          bidra til å skape et godt klassemiljø
–          holde foreldremøter i samarbeid med lærerne
–          forberede og gjennomføre praktiske oppgaver ved møter og arrangementer
–          være et bindeledd mellom FAU og foreldregruppen

Det velges to foreldrekontakter fra hver klasse. Arbeidet kan fordeles, og erfaringsmessig er det en oppgave som ikke krever for mye, men som FAU og skolen opplever er til stor glede og hjelp. I KGs lange historie har samspillet med foreldrene vært et bærende element.

Vårt mandat i henhold til opplæringsloven §11-4:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet”