Elevrådet

 

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever. I elevrådets lover heter det blant annet:

«Elevrådet skal virke for et godt samarbeid mellom elevene og skolens personale, aktivisere elevene til å ta seg av arbeidsoppgaver til gagn for skolen og elevinstitusjonene og innøve demokratiske forhandlingsmåter og drøftingsregler.»

Sammensetning
Innen hver klasse velges det om høsten en tillitselev som representant i elevrådet. Valget skjer skriftlig. Klassene velger også vararepresentant.
I tillegg til klasserepresentantenes plass i elevrådet, har de interessegruppene ved skolen som har bestått et semester og som ved generalforsamlingen har minst 15 medlemmer, rett til å møte med en representant – dog uten stemmerett.

Elevrådets styre
Elevrådet ledes daglig av et styre som velges på elevrådets generalforsamling i januar hvert år.

Nåværende styre:
Leder:
Mille Marie Seland 2E milsel@kg.vgs.no

Nestleder:
Herman Kløvstad Lous 1A herlou@kg.vgs.no

Økonomiansvarlig:
Daniel Nishimura 2A dannis@kg.vgs.no

Styremedlemmer:
Paulina Wu Homme 10A pauhom@kg.vgs.no
Celine Sommerfeldt Bentsen 2B celben1@kg.vgs.no

 

Elevrådets epost:  elevrad@kg.vgs.no

Følg oss på Instagram: @elevradkg

Lik oss på Facebook: KGs Elevråd