Elevrådet

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever. I elevrådets lover heter det blant annet:

“Elevrådet skal virke for et godt samarbeid mellom elevene og skolens personale, aktivisere elevene til å ta seg av arbeidsoppgaver til gagn for skolen og elevinstitusjonene og innøve demokratiske forhandlingsmåter og drøftingsregler.”

Sammensetning
Innen hver klasse velges det om høsten en tillitselev som representant i elevrådet. Valget skjer skriftlig. Klassene velger også vararepresentant.
I tillegg til klasserepresentantenes plass i elevrådet, har de interessegruppene ved skolen som har bestått et semester og som ved generalforsamlingen har minst 15 medlemmer, rett til å møte med en representant – dog uten stemmerett.

Elevrådets styre
Elevrådet ledes daglig av et styre som velges på elevrådets generalforsamling i januar hvert år.

Nåværende styre:
Leder:
Mille Marie Seland 3E milsel@kg.vgs.no

Nestleder:
Herman Kløvstad Lous 3A herlou@kg.vgs.no

Økonomiansvarlig:
Eira Selven Pettersen 9E eira.pettersen@kg.vgs.no

Styremedlemmer:
Adrian Sagdahl 3B adrsag@kg.vgs.no

Celine Sommerfeldt Bentsen 3B celben1@kg.vgs.no

Nora Elisabeth Nilsen 3E nornil@kg.vgs.no

Elevrådets epost:  elevrad@kg.vgs.no

Følg oss på Instagram: @elevradkg

Lik oss på Facebook: KGs Elevråd