Elevrådet

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever. I elevrådets lover heter det blant annet:

«Elevrådet skal virke for et godt samarbeid mellom elevene og skolens personale, aktivisere elevene til å ta seg av arbeidsoppgaver til gagn for skolen og elevinstitusjonene og innøve demokratiske forhandlingsmåter og drøftingsregler.»

Sammensetning
Innen hver klasse velges det om høsten en tillitselev som representant i elevrådet. Valget skjer skriftlig. Klassene velger også vararepresentant.
I tillegg til klasserepresentantenes plass i elevrådet, har de interessegruppene ved skolen som har bestått et semester og som ved generalforsamlingen har minst 15 medlemmer, rett til å møte med en representant – dog uten stemmerett.

Elevrådets styre
Elevrådet ledes daglig av et styre som velges på elevrådets generalforsamling i januar hvert år.

Nåværende styre:
Leder:
Eilif Tanberg

Nestleder:

Økonomiansvarlig:

Styremedlem:

 

Elevrådets é-post-kasse: elevrad@kg.vgs.no
Elevrådets leder kan kontaktes via It’s Learning.