Ansatte

Ledelse

Rektor Nils-Tore Sagen Mosvold
nils-tore.mosvold@kg.vgs.no

Assisterende rektor videregående skole Ingunn Juul  
ingunn.juul@kg.vgs.no

Assisterende rektor ungdomsskolen  Lars Børge Holm 
lars.borge.holm@kg.vgs.no

Administrasjons- og økonomisjef Line Wermundsen Mork    
line.mork@kg.vgs.no

Leder for Elevtjenesten  Inger Marie Viberg
inger.marie.viberg@kg.vgs.no 

Avdelingsledere 

Trinnleder Vg1,  fagseksjon norsk og religion
kristine.nordengen.christensen@kg.vgs.no                  

Trinnleder Vg2, fagseksjon språk
karin.andersen@kg.vgs.no

Trinnleder Vg3, fagseksjon samfunnsfag
john-arve.nilssen@kg.vgs.no

Fagseksjon realfag
lars.eivind.lervaag@kg.vgs.no

Team 8.trinn
svein.eide@kg.vgs.no

Team 9.trinn
bente.h.gundelsby@kg.vgs.no 

Team 10.trinn                       
liv.wisloeff.hellerud@kg.vgs.no

Driftsleder, eiendomsansvarlig

Michael Løffler  micloe@kg.vgs.no   mobil 90071216

Elevtjenesten skranke 21 55 10 99

Inger Marie Viberg (leder og 8.trinn) inger.marie.viberg@kg.vgs.no
Sissel Bøe (9.trinn) sissel.boe@kg.vgs.no
Anne Helene Jølstad (10.trinn) anne.helene.hjolstad@kg.vgs.no
Anne Silje Voll (koordinator og Vg1) anne.voll@kg.vgs.no
Line Heiberg Ringen (skoleprest og Vg2) line.ringen@kg.vgs.no
Moritz Røyr (Vg3) moritz.royr@kg.vgs.no
Frode Gjøen (studieveileder) frode.gjoen@kg.vgs.no
Marie Havn  (psykolog) Henvendelse elevtjenesten 21 55 10 99
Gudrun H. Abel Engh (helsesykepleier)

gudrunabel.engh@bfr.oslo.kommune.no

Mobil 48 27 66 07

Pedagogisk personale

Navn Epost
Andersen Karin Marie H. karin.andersen@kg.vgs.no
Areklett Kristin Måge kristin.mage.areklett@kg.vgs.no
Areklett Olav Erik Måge olav.erik.areklett@kg.vgs.no
Aspøy Åshild Mogstad ashild.aspoy@kg.vgs.no
Bentsen Joachim Wikse joachim.bentsen@kg.vgs.no
Berger Hilde Louise hilde.berger@kg.vgs.no
Bergstrøm Ida Johanne (perm) ida.johanne.bergstrom@kg.vgs.no
Birkeland Benedicte benedicte.birkeland@kg.vgs.no
Bjørkøy Marit marit.bjorkoy@kg.vgs.no
Bjøru Tor Magnar tor.magnar.bjoru@kg.vgs.no
Boodhun Kevin Abildgaard kevin.abildgaard.boodhun@kg.vgs.no
Bratseth Eivind Husby eivind.husby.bratseth@kg.vgs.no
Bratseth Fredrik Husby fredrik.husby.bratseth@kg.vgs.no
Brekke Kristian Taugbøl kristian.taugboel.brekke@kg.vgs.no
Bøe Sissel sissel.boe@kg.vgs.no
Christensen Kristine Nordengen kristine.nordengen.christensen@kg.vgs.no
Eriksen Bjørn bjorn.eriksen@kg.vgs.no
Eide Svein Jarle Yndestad svein.eide@kg.vgs.no
Finstad Kristin kristin.finstad@kg.vgs.no
Gjøen Frode frode.gjoeen@kg.vgs.no
Gramsett Hanne hanne.gramsett@kg.vgs.no
Gravir Herdis herdis.gravir@kg.vgs.no
Gressberg Johan Andre johan.gressberg@kg.vgs.no
Gundelsby Bente H. bente.h.gundelsby@kg.vgs.no
Hagen Hans Jørgen hans-jorgen.hagen@kg.vgs.no
Haugan Anne Merethe anne.merethe.haugan@kg.vgs.no
Haugen Tone tone.haugen@kg.vgs.no
Haugerud Eivind eivind.haugerud@kg.vgs.no
Haugsten Berit berit.haugsten@kg.vgs.no
Heggheim Marte Fuhr marte.f.heggheim@kg.vgs.no
Hellerud Liv Wisløff liv.wisloeff.hellerud@kg.vgs.no
Hoff Peter peter.hoff@kg.vgs.no
Hynne Emilie Brager emilie.brager.hynne@kg.vgs.no
Ims Rita Knutsen rita.knutsen.ims@kg.vgs.no
Jølstad Anne Helene anne.helene.jolstad@kg.vgs.no
Kairies Brita brita.kairies@kg.vgs.no
Kloster Line Benedicte line.benedicte.kloster@kg.vgs.no
Kongestøl Ulla Emilia ulla.emilia.kongestoel@kg.vgs.no
Kristiansen Sverre Julsrud sverre.julsrud.kristiansen@kg.vgs.no
Kristoffersen Erna Karen erna.kristoffersen@kg.vgs.no
Kverme Herman herman.kverme@kg.vgs.no
Langås Anne anne.langaas@kg.vgs.no
Larsen Knut Lorentz knut.lorentz.larsen@kg.vgs.no
Leikvoll Thomas thomas.leikvoll@kg.vgs.no
Lervåg Lars Eivind Hegstad lars.eivind.lervaag@kg.vgs.no
Magnus Helene Kvarstein helene.magnus@kg.vgs.no
Meese Thomas Ernst thomas.ernst.meese@kg.vgs.no
Møller Gudveig gudveig.moller@kg.vgs.no
Nedrelid Vegard vegard.nedrelid@kg.vgs.no
Nilssen John-Arve john-arve.nilssen@kg.vgs.no
Nodeland Pia Benedicte pia.nodeland@kg.vgs.no
Nyborg Lars Erik lars.erik.nyborg@kg.vgs.no
Nytun Erlend Bjørndal erlend.nytun@kg.vgs.no
Næss Martine Herwig martine.herwig.naess@kg.vgs.no
Omland Karen Sofie karen.sofie.omland@kg.vgs.no
Pace Silje Amland silje.pace@kg.vgs.no
Renså Johannes Arnevik johannes.rensa@kg.vgs.no
Rodal Gry Hege gry.hege.rodal@kg.vgs.no
Rud Marit Wisløff marit.wisloff.rud@kg.vgs.no
Røste Linnea (perm) linnea.roeste@kg.vgs.no
Røyr Moritz moritz.royr@kg.vgs.no
Sandnes Ingvild Drolsum ingvild.sandnes@kg.vgs.no
Schulze Anne-Marie anne.marie.schulze@kg.vgs.no
Skipnes Elin Anita elin.skipnes@kg.vgs.no
Smith Stian Stabrun stian.stabrun.smith@kg.vgs.no
Solbakken Marianne marianne.solbakken@kg.vgs.no
Sollied Katrine katrine.sollied@kg.vgs.no
Stikbakke Gjertrud Grødem gjertrud.stikbakke@kg.vgs.no
Stokke Kristin Eriksen (perm) kristin.eriksen.stokke@kg.vgs.no
Storsveen Anne Karine anne.karine.storsveen@kg.vgs.no
Svartdahl Ragnhild Amlie ragnhild.svartdahl@kg.vgs.no
Sæther Turid Husby turid.husby.saether@kg.vgs.no
Sødal Anya anya.sodal@kg.vgs.no
Udnæs Monique Lamarque monique.lamarque.udnaes@kg.vgs.no
Vadøy Kathrine Antonsen kathrine.antonsen.vadoy@kg.vgs.no
Vatne Magnus Nesje magnus.nesje.vatne@kg.vgs.no
Vedvik Emma Elisabeth emma.elisabeth.vedvik@kg.vgs.no
Voll Anne Silje anne.voll@kg.vgs.no
Westgaard Martha Orten martha.o.westgaard@kg.vgs.no
Øztürk Ømer Faruk oemer.faruk.oezturk@kg.vgs.no

Stab

NavnEpost
Bjerke Anniken Tereseanniken.terese.bjerke@kg.vgs.no
Halset Halvor Lunckehalvor.luncke.halset@kg.vgs.no
Halvorsen Beatebeate.halvorsen@kg.vgs.no
Krog Mortenmorten.krog@kg.vgs.no
Löffler Michaelmichael.loeffler@kg.vgs.no
Mathiesen Berit Engstrømberit.engstrom.mathiesen@kg.vgs.no
Mork Line Wermundsenline.wermundsen.mork@kg.vgs.no
Røyr Elisabethelisabeth.royr@kg.vgs.no
Sognnæs Kari-Hilde Nordheggen kari-hilde.nordheggen.sognnaes@kg.vgs.no
Sørensen Lars Olavlars.olav.sorensen@kg.vgs.no
Wisløff Thomasthomas.wisloff@kg.vgs.no