Ansatte

Ledelse

Rektor Nils-Tore Sagen Mosvold                                                                nils-tore.mosvold@kg.vgs.no

Assisterende rektor, daglig leder videregående skole Ingunn Juul      ingunn.juul@kg.vgs.no

Assisterende rektor, daglig leder ungdomsskolen  Lars Børge Holm  lars.borge.holm@kg.vgs.no

Administrasjons- og økonomisjef Line Wermundsen Mork                  line.mork@kg.vgs.no

Leder for pedagogisk støtte  Inger Marie Viberg                                     inger.marie.viberg@kg.vgs.no 

 

Avdelingsledere 

Trinnleder Vg1,  fagseksjon norsk og religion                                          kristine.nordengen.christensen@kg.vgs.no

Trinnleder Vg2, fagseksjon språk                                                                karin.andersen@kg.vgs.no

Trinnleder Vg3, fagseksjon samfunnsfag                                                  john-arve.nilssen@kg.vgs.no

Fagseksjon realfag                                                                                          lars.eivind.lervaag@kg.vgs.no

Team 8.trinn                                                                                                    bard.olav.weider@kg.vgs.no

Team 9.trinn                                                                                                    liv.wisloeff.hellerud@kg.vgs.no

Team 10.trinn  ubesatt