Om KG

Velkommen til KG

Velkommen til KG

KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. I mer enn 100 år har vi vært et alternativ for ungdommer i Oslo og omegn. Skolen har både ungdomsskole og videregående skole. Det sikrer god sammenheng i opplæringen.

Læring i et trygt og kreativt miljø er sentralt for KG. Skolen har dyktige og engasjerte lærere som er opptatt av at du skal få et best mulig
læringsutbytte. Vårt mål er å gi alle elevene gode muligheter til å lære og å utvikle seg.

KG har et bredt og variert fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering, og vi følger de samme læreplanene som i offentlig skole

På KG ønsker vi å ta vare på verdigrunnlaget vårt samtidig som vi tilpasser oss nye utfordringer. Det er viktig for oss å utruste elevene til å bli engasjerte medlemmer av et globalt samfunn. Om du velger KG, vil du bli utfordret på hva du tenker om livet og mulighetene dine.

KGs motto er mer enn en skole. Skolen legger vekt på at du skal kunne delta i mange aktiviteter som blir til i et samspill mellom elever, lærere og skole.

Velkommen til Kristelig Gymnasium!